Bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych – uprawnienia 11 maja 2016

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH

SZKLENIE ODBĘDZIE SIĘ 11 maja O GODZINIE 16:00

Szkolenia uprawniają do pracy z azbestem!

Ważne i niezbędne w przypadku kontroli PIP, Ochrony Środowiska, do Urzędu Gminy w celu uzyskania pozwolenia na pracę z azbestem lub rozszerzenia działalności o gminę, powiat, województwo, a także należy je przedłożyć w przypadku udziału firmy w przetargach.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom:

• zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,

• poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy

na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

• nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania

w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Zakres tematyczny:

• Regulacje prawne dotyczące BHP przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem,

• Zastosowanie azbestu,

• Zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem i profilaktyka,

• Identyfikacja wyrobów zawierających azbest- metody,

• Sprzęt techniczny stosowany przy zabezpieczaniu/usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

• Zasady BHP podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem,

• Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Egzamin i zaświadczenia:

• Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z drukiem MEN

Koszt 250zł netto (307,50 bruto)

Informacji udziela:

Arkadiusz Gnat

Ośrodek Kształcenia Dekarzy

05-800 Pruszków, ul. Promyka 24/26

mobile: 509 447 590

okd@dekarz.com.pl