Nowy czeladnik w zawodzie dekarz

W 2020 roku zakończył trzyletnią edukację nasz wychowanek, Karol Markowski. Karol został dekarzem, poszedł w ślady swoich mentorów i zaraz po zakończeniu edukacji założył działalność gospodarczą, aktualnie prowadzi firmę dekarską.

W 2021 r Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wraz z MEN stworzyło podstawę programową dla klasy branżowej II stopnia oraz dla zawodu Technik Dekarstwa. Zapraszamy chętną młodzież do zainteresowania się tym zawodem.