Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego luty 2021

Czas obostrzeń epidemicznych, to trudny czas. Działania jakie realizuje Stowarzyszenie nie mogą czekać na później. Biuro oddziału organizuje comiesięczne zebrania on line od czasu do czasu również spotkania w biurze. Wszystkie nasze zebrania są organizowana w zasadach pełnych obostrzeń epidemicznych. Co robimy na takich zebraniach ?

Zebrania Zarządu dotyczą celów statutowych Stowarzyszenia oraz spraw bieżących oddziały PSD. Podejmujemy rozmowy na temat aktualnych działań biura oddziału, zgłoszeń, weryfikacji nowych członków oddziału. Prowadzimy symulacje inwestycyjne związane z rozwojem stowarzyszenia oraz Ośrodka Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie. Omawiamy również wolne wnioski jakie spływają do biura oddziału od naszych zrzeszonych dekarzy.