Zebranie Walne Członków PSD

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Zebranie jest obowiązkowe dla wszystkich członków

Termin 07.06.2017 godź 10:00 / 12:00

Hotel Groman ul. aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary

Na Walnym Zgromadzenia będą omawiane sprawozdania z działalności oddziałów oraz głosowanie nad poprawieniem naszego statutu.